Grau d'Infermeria (Pla 2009) a Eivissa : 2017-18 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut ( més informació )
21600 - Estructura i Funció del Cos Humà ( més informació )
21601 - Conducta, Salut i Qualitat de Vida ( més informació )
21602 - Bases Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut ( més informació )
21603 - Bioquímica ( més informació )
21604 - Determinants Socials de la Salut ( més informació )
21605 - Estructura i Funció del Cos Humà II ( més informació )
21606 - Farmacoteràpia i Dietoteràpia ( més informació )
21607 - Ètica i Legislació Sanitària ( més informació )
21608 - Comunicació i Salut
Assignatures de segon curs
21609 - Bases Històriques, Conceptuals i Metodològiques de les Cures ( més informació )
21610 - Promoció de la Salut i Participació Familiar i Comunitària ( més informació )
21611 - Infermeria al Llarg del Cicle Vital ( més informació )
21612 - Fonaments Clínics i Procediments Diagnòstics i Terapèutics ( més informació )
21613 - Infermeria en la Infància i l'Adolescència ( més informació )
21614 - Infermeria en la Persona Adulta I ( més informació )
21615 - Pràctiques Clíniques I ( més informació )
Assignatures de tercer curs
21616 - Gestió de Serveis Infermers ( més informació )
21617 - Infermeria en la Persona Adulta II ( més informació )
21618 - Infermeria en la Persona Adulta III ( més informació )
21619 - Infermeria en la Persona Gran ( més informació )
21620 - Pràctiques Clíniques II ( més informació )
21621 - Infermeria en Situacions Complexes ( més informació )
21622 - Pràctiques Clíniques III ( més informació )
Assignatures de quart curs
21623 - Pràctiques Clíniques IV ( més informació )
21624 - Treball de Fi de Grau d'Infermeria ( més informació )
21625 - Pràctiques Clíniques V ( més informació )
21639 - Pràctiques Clíniques VI ( més informació )
Assignatures optatives
21375 - English for Health and Behavioural Sciences ( més informació )
21626 - Introducció a la Investigació Quantitativa en Salut ( més informació )
21627 - Introducció a la Investigació Qualitativa en Salut ( més informació )
21629 - Qüestions Bioètiques en la Pràctica Infermera ( més informació )
21631 - Tècniques Electrofisiològiques per al Diagnòstic ( més informació )
21638 - Atenció Infermera i Fisioterapèutica de Nounats Prematurs Crítics ( més informació )