Grau d'Educació Infantil (Pla 2013) a Mallorca : 2017-18 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
22000 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis ( més informació )
22001 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular ( més informació )
22002 - Llengua Catalana i la seva Didàctica ( més informació )
22003 - Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància ( més informació )
22004 - Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica ( més informació )
22005 - Sociologia, Convivència i Educació ( més informació )
22006 - Organització i Gestió Educatives ( més informació )
22007 - Models Educatius en la Primera Infància ( més informació )
22008 - La Llengua a l'Aula d'Infantil: del Plaer de la Lectura al Joc de l'Escrip ( més informació )
Assignatures de segon curs
22009 - Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància I ( més informació )
22010 - Educació Inclusiva ( més informació )
22011 - Psicologia de l'Educació ( més informació )
22012 - Observació i Documentació ( més informació )
22013 - Educació Artística i Estètica. Fonaments de l'Art Plàstic i Visual ( més informació )
22014 - Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància ( més informació )
22015 - Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància ( més informació )
22016 - Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Infantil ( més informació )
22017 - L'Educació Corporal i Musical del Mestre ( més informació )
22018 - La Representació Escènica en l'Escola Infantil ( més informació )
Assignatures de tercer curs
22019 - Trastorns del Desenvolupament ( més informació )
22020 - Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància II ( més informació )
22021 - El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica ( més informació )
22022 - Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica ( més informació )
22023 - Reflexió i Innovació Educativa ( més informació )
22024 - Pràcticum I (0-3) ( més informació )
Assignatures de quart curs
22025 - Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I. ( més informació )
22026 - Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil ( més informació )
22027 - Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació ( més informació )
22028 - Família i Escola ( més informació )
22029 - Projectes Artístics en la Primera Infància ( més informació )
22030 - Pràcticum II (3-6) ( més informació )
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil ( més informació )
Assignatures optatives
22032 - Aprenentatge de les Llengües en Contextos Multilingües ( més informació )
22033 - Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius ( més informació )
22035 - Llengua i Cultura Anglesa ( més informació )
22036 - Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica ( més informació )
22037 - Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil ( més informació )
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica ( més informació )