Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) a Menorca : 2017-18 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de tercer curs
22019 - Trastorns del Desenvolupament ( més informació )
22020 - Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància II ( més informació )
22021 - El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica ( més informació )
22022 - Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica ( més informació )
22023 - Reflexió i Innovació Educativa ( més informació )
22024 - Pràcticum I (0-3) ( més informació )
Assignatures de quart curs
22025 - Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I. ( més informació )
22026 - Literatura Universal Catalana per a l'Educació Infantil ( més informació )
22027 - Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació ( més informació )
22028 - Família i Escola ( més informació )
22029 - Projectes Artístics en la Primera Infància ( més informació )
22030 - Pràcticum II (3-6) ( més informació )
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil ( més informació )
Assignatures optatives
22036 - Coneixement del Medi Humà i la seva Didàctica ( més informació )
22037 - Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil ( més informació )
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica ( més informació )