Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) a Eivissa : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de tercer curs
22021 - El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica ( més informació )
22023 - Reflexió i Innovació Educativa ( més informació )
Assignatures de quart curs
22028 - Família i Escola ( més informació )
22030 - Pràcticum II (3-6) ( més informació )
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil ( més informació )
Assignatures optatives
22033 - Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius ( més informació )
22035 - Llengua i Cultura Anglesa ( més informació )
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica ( més informació )