Grau d'Història a Mallorca : 2017-18 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història
20201 - Introducció a les Comunitats Prehistòriques ( més informació )
20202 - Societats i Cultures en l'Edat Antiga ( més informació )
20203 - Societats i Cultures en l'Edat Mitjana
20204 - El Món Mediterrani en l'Edat Contemporània
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
20700 - Introducció als Estudis Literaris ( més informació )
20800 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita ( més informació )
20900 - La Filosofia en el Món Actual
21800 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa
Assignatures de segon curs
20205 - Prehistòria I ( més informació )
20206 - Història de l'Antic Orient ( més informació )
20207 - Història Medieval Universal de l'Alta Edat Mitjana
20208 - Història Universal de l'Alta Edat Moderna ( més informació )
20209 - Història Contemporània Universal
20210 - Prehistòria II
20211 - Història Antiga de Grècia
20212 - Història Medieval Universal de la Baixa Edat Mitjana
20213 - Història del Segle XVIII ( més informació )
20214 - Història del Món Actual ( més informació )
Assignatures de tercer curs
20215 - Prehistòria de l'Edat del Bronze ( més informació )
20216 - Història Antiga de Roma ( més informació )
20217 - Història de l'Alta Edat Mitjana d'Espanya
20218 - Història Moderna d'Espanya
20219 - Història Contemporània d'Espanya fins a 1939 ( més informació )
20220 - Prehistòria de l'Edat del Ferro
20221 - Història Antiga d'Espanya ( més informació )
20222 - Història de la Baixa Edat Mitjana d'Espanya
20223 - Història Contemporània d'Espanya des de 1939 fins a l'Actualitat
Assignatures de quart curs
20224 - Arqueologia Prehistòrica ( més informació )
20225 - Epigrafia i Numismàtica en el Món Antic
20226 - Paleografia i Diplomàtica ( més informació )
20227 - Mètodes i Tècniques del Treball Històric (Antic Règim)
20228 - Tendències Historiogràfiques en l'Edat Contemporània (Teories, Fonts i Mèt) ( més informació )
20229 - Treball de Fi de Grau d'Història ( més informació )
Assignatures optatives
20230 - Prehistòria de les Illes Balears
20232 - Història de la Corona d'Aragó en l'Edat Mitjana
20233 - Història Moderna d'Amèrica ( més informació )
20237 - Història Antiga de les Balears ( més informació )
20240 - Història Contemporània d'Amèrica
20241 - Etnoarqueologia
20245 - Història Contemporània de les Balears
20246 - Història Econòmica de les Societats Preindustrials ( més informació )
20247 - Història Econòmica de les Societats Industrials ( més informació )
20261 - Art Medieval I (1000-1250) ( més informació )
20265 - Art Medieval II (1200-1500) ( més informació )
20266 - Art del Renaixement ( més informació )
20267 - Art Barroc ( més informació )
20285 - English for History, Art and Geography ( més informació )
20402 - Història del Dret ( més informació )
21103 - Geografia Física General ( més informació )
21104 - Geografia Humana General ( més informació )
21106 - Geografia de les Illes Balears ( més informació )
21113 - Geografia d'Espanya ( més informació )