Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) a Mallorca : 2017-18 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut ( més informació )
21600 - Estructura i Funció del Cos Humà ( més informació )
21601 - Conducta, Salut i Qualitat de Vida ( més informació )
21602 - Bases Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut ( més informació )
21650 - Anatomia i Fisiologia del Sistema Musculoesquelètic ( més informació )
21651 - Procediments Sanitaris Generals ( més informació )
21652 - Física Aplicada a les Ciències de la Salut ( més informació )
21653 - Anatomia i Fisiologia del Sistema Nerviós ( més informació )
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnòstic per Imatge ( més informació )
21655 - Afeccions Medicoquirúrgiques ( més informació )
Assignatures de segon curs
21656 - Valoració ( més informació )
21657 - Procediments Generals en Fisioteràpia I ( més informació )
21658 - Cinesiteràpia ( més informació )
21659 - Fonaments de Fisioteràpia i Fisioteràpia Comunitària ( més informació )
21660 - Fisioteràpia del Moviment ( més informació )
21661 - Procediments Generals en Fisioteràpia II ( més informació )
21662 - Salut Pública ( més informació )
21663 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia I ( més informació )
21664 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia II ( més informació )
21665 - Fisioteràpia Neurològica I ( més informació )
Assignatures de tercer curs
21666 - Ètica i Legislació Sanitària ( més informació )
21667 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia III ( més informació )
21668 - Fisioteràpia en Grups de Població Especials ( més informació )
21669 - Fisioteràpia Cardiorespiratòria ( més informació )
21670 - Fisioteràpia Neurològica II ( més informació )
21671 - Estades Clíniques ( més informació )
21672 - Pràcticum I ( més informació )
21673 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia IV ( més informació )
21674 - Fisioteràpia Neurològica III ( més informació )
Assignatures de quart curs
21675 - Pràcticum II ( més informació )
21676 - Treball de Fi de Grau de Fisioteràpia ( més informació )
21691 - Pràcticum III ( més informació )
Assignatures optatives
21375 - English for Health and Behavioural Sciences ( més informació )
21677 - Alimentació, Activitat Física i Salut ( més informació )
21678 - Atenció a la Salut de l'Esportista ( més informació )
21680 - Teràpies Complementàries ( més informació )
21682 - Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat ( més informació )
21683 - Tècniques Avançades d'Hidroteràpia ( més informació )
21684 - Psicomotricitat ( més informació )
21685 - Tècniques Propioceptives ( més informació )
21686 - Tècniques de Relaxació ( més informació )
21688 - Gestió de Serveis i Centres Sanitaris ( més informació )
21689 - Fisioteràpia del Complex Estomatognàtic i en Deglució ( més informació )