Grau de Filosofia a Mallorca : 2017-18 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
20700 - Introducció als Estudis Literaris
20800 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita
20900 - La Filosofia en el Món Actual
20901 - Metodologia i Argumentació Lògica
20902 - Filosofia Grega
20903 - Història de les Idees Estètiques
20904 - Idees Polítiques
21800 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa
Assignatures de segon curs
20905 - Filosofia Antiga i Medieval
20906 - Antropologia
20907 - Lògica I
20908 - Estètica
20909 - Filosofia Moderna I ( més informació )
20910 - Teoria Social Contemporània
20911 - Ètica ( més informació )
20912 - Teoria del Coneixement I ( més informació )
Assignatures de tercer curs
20913 - Filosofia Moderna II
20914 - Metafísica I
20915 - Lògica II
20916 - Filosofia de la Ciència I
20917 - Valors i Cognició Humana
20918 - Antropologia de les Societats Contemporànies
20919 - Corrents Actuals de l'Ètica ( més informació )
20920 - Filosofia del Llenguatge I ( més informació )
Assignatures de quart curs
20921 - Filosofia Contemporània
20922 - Teoria del Coneixement II
20923 - Filosofia Política ( més informació )
20924 - Metafísica II
20925 - Corrents Actuals de la Filosofia
20926 - Filosofia de la Ciència II ( més informació )
20927 - Filosofia del Llenguatge II ( més informació )
20928 - Teories Actuals de la Democràcia ( més informació )
20929 - Treball de Fi de Grau de Filosofia ( més informació )
Assignatures optatives
20878 - English for Philology and Philosophy
20930 - Textos de Filosofia Grega
20931 - Ciutadania i Drets Humans ( més informació )
20932 - Filosofia i Coneixement Científic en el Món Contemporani ( més informació )
20933 - Gènere i Societat
20934 - Filosofia de la Biologia
20935 - Temes de Filosofia Moderna ( més informació )
20943 - Temes de Filosofia Contemporània ( més informació )