Grau d'Edificació a Mallorca : 2017-18 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20350 - Àlgebra
20351 - Càlcul
20352 - Sistemes de Representació de l'Espai
20353 - Mecànica
20354 - Construcció I. Història de la Construcció ( més informació )
20355 - Aplicacions Estadístiques ( més informació )
20356 - Fonaments d'Instal·lacions
20357 - Expressió Gràfica en Edificació
20358 - Materials I
20359 - Economia i Empresa
Assignatures de segon curs
20360 - Dibuix Assistit per Ordinador ( més informació )
20361 - Estructures I
20362 - Instal·lacions I ( més informació )
20363 - Materials II
20364 - Construcció II
20365 - Construcció III
20366 - Estructures II
20367 - Replantejaments i Topografia
20368 - Materials III
20369 - Dret ( més informació )
Assignatures de tercer curs
20370 - Organització i Equips d'Obra ( més informació )
20371 - Amidaments, Pressuposts i Valoracions I ( més informació )
20372 - Prevenció i Seguretat ( més informació )
20373 - Sostenibilitat ( més informació )
20374 - Instal·lacions II ( més informació )
20375 - Amidaments, Pressuposts i Valoracions II ( més informació )
20376 - Estructures III
20377 - Construcció IV
Assignatures de quart curs
20378 - Patologia ( més informació )
20379 - Control de Qualitat
20380 - Projectes Tècnics ( més informació )
20381 - Gestió
20382 - Geotècnica i Fonaments ( més informació )
20383 - Projecte de Fi de Grau ( més informació )
Assignatures optatives
20384 - Ampliació d'Estructures ( més informació )
20385 - Coordinació de Seguretat en Obra ( més informació )
20386 - Projectes de Rehabilitació
20387 - Gestió de Projectes ( més informació )
20389 - Construcció Tradicional ( més informació )
20390 - Fonaments del Disseny
20392 - Aixecament Arquitectònic amb Noves Tecnologies ( més informació )
20394 - Sostenibilitat i Gestió de l'Energia en l'Edificació ( més informació )
20395 - English for Engineering ( més informació )
20397 - Pràctiques Externes II d'Engiyeria d'Edificació ( més informació )