Grau de Dret a Menorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
20401 - Teoria General del Dret
20402 - Història del Dret
20403 - Introducció al Dret Jurisdiccional
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució
20405 - Dret Internacional Públic
20406 - Fonts del Dret I
20407 - Fonts del Dret II
20600 - Entorn Econòmic
21101 - Territori i Societat
Assignatures de segon curs
20408 - Introducció al Dret Empresarial
20409 - Persona i Família
20410 - Dret Constitucional: Dret i Llibertats
20411 - Organització i Activitats de les Administracions Públiques
20412 - Dret de la Unió Europea
20413 - Dret de Societats
20414 - El Procés Penal
20415 - Relacions Col·lectives de Treball
20416 - Dret Constitucional: Organització de l'Estat
20417 - Dret Penal: Concepte i Teoria del Delicte
Assignatures de tercer curs
20418 - Obligacions i Contractes
20419 - El Procés Civil de Declaració
20420 - L'Acció Administrativa en Sectors Específics
20421 - Conseqüències Jurídiques del Delicte i Delictes contra Béns Personals
20422 - Relació Individual del Treball
20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual
20424 - Drets Reals i la seva Publicitat
20425 - Contractació Mercantil i Títols Valors
20426 - Dret Financer i Tributari. Part General
20427 - Delictes contra el Patrimoni i contra Béns Supraindividuals
Assignatures de quart curs
20428 - Donacions i Successions
20429 - El Procés Civil d'Execució
20430 - Dret Internacional Privat
20431 - Dret Tributari: Part Especial
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret ( més informació )
Assignatures optatives
20433 - Dret Urbanístic i Ordenació del Territori ( més informació )
20437 - Garanties Constitucionals i Dret Penal ( més informació )
20439 - Dret de la Competència i de la Propietat Industrial
20441 - Dret Civil de les Illes Balears
20461 - Dret Processal Civil Internacional ( més informació )
20481 - English for Legal Purposes