Grau d'Història de l'Art (Pla 2009) a Mallorca : 2017-18 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de tercer curs
20265 - Art Medieval II (1200-1500) ( més informació )
20266 - Art del Renaixement ( més informació )
20267 - Art Barroc ( més informació )
20268 - Coneixements Crítics, Teòrics i Metodològics de la Història de l'Art ( més informació )
20269 - Art del Segle XIX ( més informació )
20270 - Art del Segle XX ( més informació )
20271 - Història de l'Urbanisme ( més informació )
20272 - Història de les Idees Estètiques ( més informació )
Assignatures de quart curs
20273 - Art Antic i Medieval a les Illes Balears ( més informació )
20274 - Arts Decoratives i Industrials ( més informació )
20275 - Història de la Fotografia ( més informació )
20276 - Art des de 1960 ( més informació )
20277 - Gestió, Legislació i Difusió del Patrimoni Historicoartístic ( més informació )
20278 - Art Modern i Contemporani a les Illes Balears ( més informació )
20279 - Treball de Fi de Grau d'Història de l'Art ( més informació )
Assignatures optatives
20218 - Història Moderna d'Espanya ( més informació )
20222 - Història de la Baixa Edat Mitjana d'Espanya ( més informació )
20223 - Història Contemporània d'Espanya des de 1939 fins a l'Actualitat ( més informació )
20224 - Arqueologia Prehistòrica ( més informació )
20226 - Paleografia i Diplomàtica
20280 - Història de la Música ( més informació )
20281 - Art i Arquitectura a la Corona d'Aragó (1150-1530) ( més informació )
20282 - Lectura i Anàlisi del Patrimoni Arquitectònic ( més informació )
20283 - Art i Noves Tecnologies ( més informació )
20284 - Art Modern i Contemporani a Llatinoamèrica ( més informació )
20285 - English for History, Art and Geography
20286 - Pràctiques Externes d'Història de l'Art ( més informació )
21100 - Geografia del Turisme
21101 - Territori i Societat
21106 - Geografia de les Illes Balears ( més informació )
21112 - Sistemes d'Informació Geogràfica ( més informació )
21113 - Geografia d'Espanya ( més informació )