21824. English Pragmatics and Discourse. Any acadèmic 2017-18

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Bibliografia recomanada, al pla Grau d'Estudis Anglesos a Mallorca l'any acadèmic 2017-18 , disponible al fons de la biblioteca de la UIB.

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )