Alta d'usuaris de biblioteca de la UIB per al professorat d'Educació Secundària de les Illes Balears

Formulari d'alta
És obligatori emplenar tots els camps *
 
Nom i cognoms   
Centre IES al qual pertanyeu    
Municipi   
Especialitat del professor   
Correu electrònic   
Direcció postal al lloc de feina   
Direcció postal personal   
DNI   
Telèfon al lloc de feina   
Telèfon particular   
   
 
   
* Les dades personals recollides no s'utilitzaran per a cap altra finalitat que no siga la relacionada amb les activitats que la universitat porta a terme.

La cessió de dades de caràcter personal es farà en la forma i amb les limitacions i drets que atorga la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). En particular i amb excepció feta d'allò previst per les disposicions legals, la Universitat de les Illes Balears es compromet a no cedir dades a cap altra entitat o organisme, tret que compte amb el consentiment exprés de la persona interessada.