Servei d'Adquisicions

  

Objectiu del servei

El Servei d’Adquisicions gestiona  la compra i la subscripció del material bibliogràfic i documental sol·licitat per qualsevol membre de la comunitat universitària.

El material bibliogràfic inclou tot tipus de documents: llibres i revistes (en paper i en format electrònic), material gràfic i audiovisual, bases de dades, etc.

 

Modalitats d'adquisició