Mendeley Desktop

És la versió local (d'Escriptori) de Mendeley.

Download MendeleyDownload Mendeley Desktop

Pots descarregar-te el programari de forma gratuïta aquí.

 

O des de la versió Web: 


 Mendeley Download

Te’l pots descarregar a múltiples dispositius i és compatible amb diversos sistemes operatius

 (Windows, Mac OSX i Linux).

  

Què et permet fer? 


 • Crear i organitzar la teva col·lecció de referències i documents.
 • Crear carpetes i subcarpetes per organitzar les teves referències.
 • Arrossegar fitxers PDF a Mendeley Desktop per introduir de manera immediata la referència bibliogràfica.
 • Compartir les teves referències.
 • Etiquetar i cercar referències dins la teva biblioteca (My Library).
 • Subratllar i afegir notes als documents PDF mentre els llegiu i compartir-los de manera privada amb col·laboradors.
 • Explorar cerques similars amb Mendeley Suggest.

 Mendeley Suggest

  

Tens diverses opcions per afegir referències a Mendeley:

 

 • Des d’arxius pdf: arrossega un fitxer o carpeta a la teva biblioteca. Mendeley extraurà automàticament les metadades. Des de Mendeley Desktop. 

Pots utilitzar també la carpeta Watch Folder, la carpeta que tu defineixes perquè els pdf que hi guardes Mendeley els incorpori directament a la teva biblioteca.

 

 • Des d’una base de dades o catàleg de biblioteca: Utilitzant el Web Importer (Save to Mendeley en el teu navegador).

Si no és possible hauràs de crear un fitxer en format RIS de les referències que vols incorporar i arrossegar aquest fitxer guardat cap a la teva biblioteca a Mendeley Desktop.

 

 • Fent cerques a Mendeley (a l’opció Literature Search) accedeixes a tota la base de literatura acadèmica disponible.

 

 • Des d’altres gestors bibliogràfics i altres serveis: caldrà seguir les instruccions d’importació.

 

 • Entrada manual: des del menú File  > Add Entry Manually. Des de Mendeley Desktop i Web.

 Entrada manual

   

Sincronitza My Library


 Icona sincronitzarSincronitza la teva biblioteca a totes les versions de Mendeley que tinguis instal·lades (Mendeley Desktop, Mendeley Web i dispositius mòbils). 

Situa’t primer de tot a la llista de tots els documents de la teva biblioteca (All Documents). Selecciona Edit Settings i tria sincronitzar tota la teva biblioteca o només una carpeta en concret.

Visualitzador de PDF


Una vegada has afegit un fitxer en PDF a la teva biblioteca pots llegir-lo utilitzant Mendeley's PDF Viewer.

Opcions de text

Et permet:

1.     Obrir-lo en una pestanya nova clicant sobre el fitxer.

2.     Subratllar el text i afegir-hi notes.

3.     Emmagatzemar notes i anotacions al costat de la pestanya de detalls de citació, per accedir-hi de manera ràpida.

4.     Buscar en el text del document.

5.     Veure la definició a Wikipedia d'una paraula o frase. 

 

Per tancar la sessió de Mendeley Desktop si no estàs en el teu ordinador


Per tal que les teves dades no quedin a un altre ordinador cal seguir les passes:

 • Anar a Help - Reset Mendeley Desktop
 • Confirmar que vols esborrar el nom d’usuari i contrasenya 
       
  Reset Mendeley Desktop
    Delete
 

 

 


Com utilitzar Mendeley Desktop 


Importing Documents into your Library

(Mendeley Minute) 

Organizing your Library

(Mendeley Minute)

Imatge

  

Mendeley.com

 

I ja ho saps, per qualsevol dubte i informació addicional adreçat a Deman@, la biblioteca respon.

  

Tutorials  El contingut d’aquesta guia està basat en les GuiesBibTIC UPF. Gestor de bibliografies Mendeley

Consultat març 2014.