Guia d'ús de Mendeley

entrada referències mendeley

 Entrada de referències i documents

PDF | Web Importer | Fitxers .RIS | Add File | Papers | Entrada manual | Des d'un altre compte

crear carpetes mendeley

 Crear carpetes i organitzar la informació

Des de Mendeley Desktop | Des de Mendeley Web

xarxa social acadèmica

 Xarxa social acadèmcia

El teu perfil | Els grups a Mendeley | People | Connecta Mendeley amb ORCID

 

      Per a més informació, Deman@, la biblioteca respon   Logo demana