EndNote Web

EndNote Web: accés des de My EndNote Web

EndNote Web: accés des de Web of Knowledge

Gestor de referències bibliogràfiques que permet crear, organitzar, cercar, donar forma a referències bibliogràfiques i  facilitar també la incorporació de cites i referències en els manuscrits amb la utilització de diferents formes d'estil (APA. Vancouver...). És una eina que permet crear i mantenir bases de dades personals.
A través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Ministerio de Educación y Cultura gestiona des de 2004 l'accés a la plataforma “ISI Web of Knowledge” que facilita l'accés a diferents bases de dades i recursos, un dels quals, End Note Web.

Guies d'ús