On puc trobar els llibres electrònics

Tots els llibres electrònics els podem trobar integrats al catàleg de la Biblioteca, però hem de tenir en compte que provenen de diferents editors i agregadors amb particularitats diferents. Per a saber les limitacions d'impressió, descàrrega, etc. podeu veure les característiques a la taula següent i consultar les guies de cada plataforma. 

Característiques de les plataformes

PLATAFORMES  GUIES NUM. USUARIS SIMULTANIS

 

PUC DESCARREGAR EL LLIBRE SENCER?

PUC GUARDAR PARTS O CAPÍTOLS PUC IMPRIMIR?

 dawsonera

(116 títols aprox.)

Guia Il·limitat

Sí (màxim 7 dies)

Sí, el 10-20 %

del llibre

Sí, el 30 %

del llibre

 ebscohost

(5.000 títols aprox.)

Guia Depèn del llibre

Sí, amb Adobe Digital Editions (màxim 7 dies)

Sí, un màxim de 60 pàgines

Sí, un màxim de 60 pàgines 

 ScienceDirect

(2.800 títols aprox.)

Guia

Il·limitat No Sí, per capítols Sí, per capítols

 e-libro

(1.600 títols aprox.)

Guia

Depèn del llibre

Sí, amb Adobe Digital Editions (màxim 14 dies) excepte algunes editorials

Sí, un núm. de pàgines en funció de l'editor

Sí, un núm. de pàgines en funció de l'editor

 

(8 títols)

 

Il·limitat

No

No No

Springer

(14.500 títols aprox.)

Guia Il·limitat Sí, per capítols Sí, el llibre sencer o per capítols

 Wiley

(380 títols aprox.)

Guia Il·limitat No Sí, per capítols

Sí, per capítols

Edu-library

(220 títols aprox.)

Guia Il·limitat

No

No No

 upc

(150 títols aprox.)

Guia Il·limitat

Sí, amb iPublishCentral

Sí, per pàgina Sí, permet impressió per pàgina

 digitalia

(+ 92 títols)

Guia Il·limitat Sí, amb Adobe Digital Editions (màxim 21 dies) Sí, 10 pàgines Sí, 10 pàgines

vlex

(2500 títols aprox.) 

 Guia Il·limitat No Sí, per capítols (word o pdf) Sí, per capítols 

Logo proview(250 títols aprox.)

Guia 3 usuaris simultanis No Sí, per capítols (pdf) No

Logo IOPEBooks

(43 títols)

  Il·limitat
Logo ingebook (28 títols)   Il·limitat No  No  No

 

Plataformes d'Open Acces: 

DOAB (Directory of Open Access Books)

OAPEN Library (Open Access Publishing in European Networks)

IntechOpen