Recursos d'informació (TFG/TFM)


 

ARQUITECTURA 

QUÈ NECESSIT? TIPUS DE RECURS NOM DEL RECURS

+ info

Informació general Fletxa verda

Catàlegs

Comença cercant al catàleg de la UIBFletxa dreta

UIB - Biblioteca Universitat Illes Balears + info
CABIB - Catàleg Bibliogràfic Illes Balears + info
REBIUN – Red Bibliotecas Universitarias + info

Diccionaris

Confirma els termes  a utilitzarFletxa dreta

DIEC – Diccionari Institut Estudis Catalans + info
RAE – Diccionario Lengua Española + info
Cambridge Dictionaries Online + info
WordReference (multilingüe) + info
Informació
especialitzada 
Fletxa verda

Recursos especialitzats

Consulta els recursos especifics d’aquesta àrea temàticaFletxa dreta

ISOC – Geografía, Urbanismo y Arquitectura + info
JSTOR + info
Galinsky + info
Urban Studies Abstracts (EBSCO) + info
archINFORM + info

Recursos multidisciplinars

Complementa amb altres recursos acadèmicsFletxa dreta

Dialnet + info
Academic Search (EBSCO) + info
ScienceDirect – Sciverse + info
ISI - Web of Knowledge + info
Scopus + info
Google Scholar + info
Més recursos I molt més a la Guia Temàtica d’Arquitectura
Accedeix a tots els Recursos electrònics

 

ART 

QUÈ NECESSIT? TIPUS DE RECURS NOM DEL RECURS

+ info

Informació general Fletxa verda

Catàlegs

Comença cercant al catàleg de la UIB Fletxa dreta

UIB - Biblioteca Universitat Illes Balears + info
CABIB - Catàleg Bibliogràfic Illes Balears + info
REBIUN – Red Bibliotecas Universitarias + info

Diccionaris

Confirma els termes  a utilitzar
Fletxa dreta

Artcyclopedia + info
DIEC – Diccionari Institut Estudis Catalans + info
RAE – Diccionario Lengua Española + info
Cambridge Dictionaries Online + info
WordReference (multilingüe) + info
Informació
especialitzada 
Fletxa verda

Recursos especialitzats

Consulta els recursos especifics d’aquesta àrea temàtica Fletxa dreta

ISOC - Arte + info
AATA Online + info
ArtResource + info
Google Art Project + info
Ars Virtual + info
ArchINFORM + info
Europeana + info
JSTOR + info

Recursos multidisciplinars

Complementa amb altres recursos acadèmicsFletxa dreta

Dialnet + info
Academic Search (EBSCO) + info
ScienceDirect – Sciverse + info
ISI - Web of Knowledge + info
Scopus + info
Google Scholar + info
Més recursos I molt més a la Guia Temàtica d’Art
Accedeix a tots els Recursos electrònics

 

AGRICULTURA / BIOLOGIA / MEDI AMBIENT 

QUÈ NECESSIT? TIPUS DE RECURS NOM DEL RECURS

+ info

Informació general Fletxa verda

Catàlegs

Comença cercant al catàleg de la UIBFletxa dreta

UIB - Biblioteca Universitat Illes Balears + info
CABIB - Catàleg Bibliogràfic Illes Balears + info
REBIUN – Red Bibliotecas Universitarias + info

Diccionaris

Confirma els termes  a utilitzarFletxa dreta

DIEC – Diccionari Institut Estudis Catalans + info
RAE – Diccionario Lengua Española + info
Cambridge Dictionaries Online + info
WordReference (multilingüe) + info
Informació
especialitzada
 Fletxa verda

Recursos especialitzats

Consulta els recursos especifics d’aquesta àrea temàticaFletxa dreta

ScienceDirect – Sciverse + info
Annual Reviews + info
Nature.com + info
BioMed Central + info
PubMed + info
BioOne + info
Agricola + info
Agris/Caris + info

Recursos multidisciplinars

Complementa amb altres recursos acadèmicsFletxa dreta

Dialnet + info
Academic Search (EBSCO) + info
ScienceDirect – Sciverse + info
ISI - Web of Knowledge + info
Scopus + info
Google Scholar + info
Més recursos I molt més a la Guia Temàtica de Biologia
Accedeix a tots els Recursos electrònics

 

BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ

QUÈ NECESSIT? TIPUS DE RECURS NOM DEL RECURS

+ info

Informació general Fletxa verda

Catàlegs

Comença cercant al catàleg de la UIBFletxa dreta

UIB - Biblioteca Universitat Illes Balears + info
CABIB - Catàleg Bibliogràfic Illes Balears + info
REBIUN – Red Bibliotecas Universitarias + info

Diccionaris

Confirma els termes  a utilitzarFletxa dreta

DIEC – Diccionari Institut Estudis Catalans + info
RAE – Diccionario Lengua Española + info
Cambridge Dictionaries Online + info
WordReference (multilingüe) + info
Informació
especialitzada
 Fletxa verda

Recursos especialitzats

Consulta els recursos especifics d’aquesta àrea temàticaFletxa dreta

ISOC – Biblioteconomía y Documentación + info
Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCO) + info
E-lis: e-prints in library & Information Science + info
Dois + info
Temaria + info

Recursos multidisciplinars

Complementa amb altres recursos acadèmicsFletxa dreta

Dialnet + info
Academic Search (EBSCO) + info
ScienceDirect – Sciverse + info
ISI - Web of Knowledge + info
Scopus + info
Google Scholar + info
Més recursos I molt més a la Guia Temàtica de Biblioteconomia i Documentació
Accedeix a tots els Recursos electrònics

 

CIÈNCIES DE LA SALUT  

QUÈ NECESSIT? TIPUS DE RECURS NOM DEL RECURS

+ info

Informació general Fletxa verda

Catàlegs

Comença cercant al catàleg de la UIBFletxa dreta

UIB - Biblioteca Universitat Illes Balears + info
CABIB - Catàleg Bibliogràfic Illes Balears + info
REBIUN – Red Bibliotecas Universitarias + info

Diccionaris

Confirma els termes  a utilitzarFletxa dreta

DeCS – Vocabulari controlat (BIREME) + info
DIEC – Diccionari Institut Estudis Catalans + info
RAE – Diccionario Lengua Española + info
Cambridge Dictionaries Online + info
WordReference (multilingüe) + info
Informació
especialitzada
 Fletxa verda

Recursos especialitzats

Consulta els recursos especifics d’aquesta àrea temàticaFletxa dreta

PubMed + info
IME (CSIC) + info
IBECS Indice Bibliográfico Español + info
CINHAL + info
Primal Pictures + info
Cuiden + info
LILACS + info
Scielo + info
Cochrane + info
PEDro + info

Recursos multidisciplinars

Complementa amb altres recursos acadèmicsFletxa dreta

Dialnet + info
Academic Search (EBSCO) + info
ScienceDirect – Sciverse + info
ISI - Web of Knowledge + info
Scopus + info
Google Scholar + info
Més recursos I molt més a la Guia Temàtica de Ciències de la Salut
Accedeix a tots els Recursos electrònics

 

 CIÈNCIES SOCIALS / TREBALL SOCIAL 

QUÈ NECESSIT? TIPUS DE RECURS NOM DEL RECURS

+ info

Informació general Fletxa verda

Catàlegs

Comença cercant al catàleg de la UIBFletxa dreta

UIB - Biblioteca Universitat Illes Balears + info
CABIB - Catàleg Bibliogràfic Illes Balears + info
REBIUN – Red Bibliotecas Universitarias + info

Diccionaris

Confirma els termes  a utilitzarFletxa dreta

DIEC – Diccionari Institut Estudis Catalans + info
RAE – Diccionario Lengua Española + info
Cambridge Dictionaries Online + info
WordReference (multilingüe) + info
Informació
especialitzada
 Fletxa verda

Recursos especialitzats

Consulta els recursos especifics d’aquesta àrea temàticaFletxa dreta

ISOC – Ciencias Sociales y Humanidades + info
Abstracts in Social Gerontology (EBSCO) + info
Family Studies Abstracts (EBSCO) + info
FRANCIS (EBSCO) + info
Social Work Abstracts (OVID) + info
Urban Studies Abstracts (EBSCO) + info
Violence & Abuse Abstracts (EBSCO) + info
Historical Abstracts (EBSCO) + info
JSTOR + info
CD2 + info
Portal Social + info

Recursos multidisciplinars

Complementa amb altres recursos acadèmicsFletxa dreta

Dialnet + info
Academic Search (EBSCO) + info
ScienceDirect – Sciverse + info
ISI - Web of Knowledge + info
Scopus + info
Google Scholar + info
Més recursos I molt més a la Guia Temàtica de Ciències Socials
Accedeix a tots els Recursos electrònics

 

 DRET 

QUÈ NECESSIT? TIPUS DE RECURS NOM DEL RECURS

+ info

Informació general Fletxa verda

Catàlegs

Comença cercant al catàleg de la UIBFletxa dreta

UIB - Biblioteca Universitat Illes Balears + info
CABIB - Catàleg Bibliogràfic Illes Balears + info
REBIUN – Red Bibliotecas Universitarias + info

Diccionaris

Confirma els termes  a utilitzarFletxa dreta

DIEC – Diccionari Institut Estudis Catalans + info
RAE – Diccionario Lengua Española + info
Cambridge Dictionaries Online + info
WordReference (multilingüe) + info
Informació especialitzada Fletxa verda

Recursos especialitzats

Consulta els recursos especifics d’aquesta àrea temàticaFletxa dreta

Westlaw + info
Westlaw concursal + info
Westlaw contrata + info
Tirant on line + info
Vlex Global + info
La Ley Digital + info
La Ley Laboral + info
El Derecho + info
ISOC - Derecho + info
Sepinnet + info
Iustel + info
Portico Legal + info
EUR-LEX + info

Recursos multidisciplinars

Complementa amb altres recursos acadèmicsFletxa dreta

Dialnet + info
Academic Search (EBSCO) + info
ScienceDirect – Sciverse + info
ISI - Web of Knowledge + info
Scopus + info
Google Scholar + info
Més recursos I molt més a la Guia Temàtica de Dret
Accedeix a tots els Recursos electrònics

 

ECONOMIA / ESTADÍSTICA 

QUÈ NECESSIT? TIPUS DE RECURS NOM DEL RECURS

+ info

Informació general Fletxa verda

Catàlegs

Comença cercant al catàleg de la UIBFletxa dreta

UIB - Biblioteca Universitat Illes Balears + info
CABIB - Catàleg Bibliogràfic Illes Balears + info
REBIUN – Red Bibliotecas Universitarias + info

Diccionaris

Confirma els termes  a utilitzarFletxa dreta

DIEC – Diccionari Institut Estudis Catalans + info
RAE – Diccionario Lengua Española + info
Cambridge Dictionaries Online + info
WordReference (multilingüe) + info
Informació
especialitzada
 Fletxa verda

Recursos especialitzats

Consulta els recursos especifics d’aquesta àrea temàticaFletxa dreta

Business Source Premier (EBSCO) + info
EconLit (EBSCO) + info
Emerald + info
Francis (EBSCO) + info
ISOC - Economía + info
JSTOR + info
CISS + info
IMF eLibrary Data + info
SABI + info
Thomson One Banker + info
AMECO + info
INEbase + info
Eurostat + info
Worl DataBank + info

Recursos multidisciplinars

Complementa amb altres recursos acadèmicsFletxa dreta

Dialnet + info
Academic Search (EBSCO) + info
ScienceDirect – Sciverse + info
ISI - Web of Knowledge + info
Scopus + info
Google Scholar + info
Més recursos I molt més a la Guia Temàtica d’Economia
Accedeix a tots els Recursos electrònics

 

 EDUCACIÓ 

QUÈ NECESSIT? TIPUS DE RECURS NOM DEL RECURS

+ info

Informació general Fletxa verda

Catàlegs

Comença cercant al catàleg de la UIBFletxa dreta

UIB - Biblioteca Universitat Illes Balears + info
CABIB - Catàleg Bibliogràfic Illes Balears + info
REBIUN – Red Bibliotecas Universitarias + info

Diccionaris

Confirma els termes  a utilitzarFletxa dreta

DIEC – Diccionari Institut Estudis Catalans + info
RAE – Diccionario Lengua Española + info
Cambridge Dictionaries Online + info
WordReference (multilingüe) + info
Informació
especialitzada
 Fletxa verda

Recursos especialitzats

Consulta els recursos especifics d’aquesta àrea temàticaFletxa dreta

ISOC - Educación + info
ERIC + info
Francis (EBSCO) + info
REDINED + info
Educational Administration Abstracts (EBSCO) + info
JSTOR + info

Recursos multidisciplinars

Complementa amb altres recursos acadèmicsFletxa dreta

Dialnet + info
Academic Search (EBSCO) + info
ScienceDirect – Sciverse + info
ISI - Web of Knowledge + info
Scopus + info
Google Scholar + info
Més recursos I molt més a la Guia Temàtica d’Educació
Accedeix a tots els Recursos electrònics

 

FILOSOFIA 

QUÈ NECESSIT? TIPUS DE RECURS NOM DEL RECURS

+ info

Informació general Fletxa verda

Catàlegs

Comença cercant al catàleg de la UIBFletxa dreta

UIB - Biblioteca Universitat Illes Balears + info
CABIB - Catàleg Bibliogràfic Illes Balears + info
REBIUN – Red Bibliotecas Universitarias + info

Diccionaris

Confirma els termes  a utilitzarFletxa dreta

DIEC – Diccionari Institut Estudis Catalans + info
RAE – Diccionario Lengua Española + info
Cambridge Dictionaries Online + info
WordReference (multilingüe) + info
Informació
especialitzada
 Fletxa verda

Recursos especialitzats

Consulta els recursos especifics d’aquesta àrea temàticaFletxa dreta

ISOC - Filosofía + info
Francis (EBSCO) + info
JSTOR + info
Philpapers + info
CogPrints + info

Recursos multidisciplinars

Complementa amb altres recursos acadèmicsFletxa dreta

Dialnet + info
Academic Search (EBSCO) + info
ScienceDirect – Sciverse + info
ISI - Web of Knowledge + info
Scopus + info
Google Scholar + info
Més recursos I molt més a la Guia Temàtica de Filosofia
Accedeix a tots els Recursos electrònics

 

FÍSICA 

QUÈ NECESSIT? TIPUS DE RECURS NOM DEL RECURS

+ info

Informació general Fletxa verda

Catàlegs

Comença cercant al catàleg de la UIBFletxa dreta

UIB - Biblioteca Universitat Illes Balears + info
CABIB - Catàleg Bibliogràfic Illes Balears + info
REBIUN – Red Bibliotecas Universitarias + info

Diccionaris

Confirma els termes  a utilitzarFletxa dreta

DIEC – Diccionari Institut Estudis Catalans + info
RAE – Diccionario Lengua Española + info
Cambridge Dictionaries Online + info
WordReference (multilingüe) + info
Informació
especialitzada
 Fletxa verda

Recursos especialitzats

Consulta els recursos especifics d’aquesta àrea temàticaFletxa dreta

IEEE Xplore + info
IOP Journal Archive + info
IOP Science + info
Annual Reviews + info
Scitation + info
ICYT – Ciencia y Tecnología + info

Recursos multidisciplinars

Complementa amb altres recursos acadèmicsFletxa dreta

Dialnet + info
Academic Search (EBSCO) + info
ScienceDirect – Sciverse + info
ISI - Web of Knowledge + info
Scopus + info
Google Scholar + info
Més recursos I molt més a la Guia Temàtica de Física
Accedeix a tots els Recursos electrònics

 

GEOGRAFIA / GEOLOGIA  

QUÈ NECESSIT? TIPUS DE RECURS NOM DEL RECURS

+ info

Informació general Fletxa verda

Catàlegs

Comença cercant al catàleg de la UIBFletxa dreta

UIB - Biblioteca Universitat Illes Balears + info
CABIB - Catàleg Bibliogràfic Illes Balears + info
REBIUN – Red Bibliotecas Universitarias + info

Diccionaris

Confirma els termes  a utilitzarFletxa dreta

DIEC – Diccionari Institut Estudis Catalans + info
RAE – Diccionario Lengua Española + info
Cambridge Dictionaries Online + info
WordReference (multilingüe) + info
Informació
especialitzada
 Fletxa verda

Recursos especialitzats

Consulta els recursos especifics d’aquesta àrea temàticaFletxa dreta

ISOC – Geografía, urbanismo, arquitectura + info
Francis (EBSCO) + info
IMF eLibrary-Data + info
World Factbook + info
Tierra + info

Recursos multidisciplinars

Complementa amb altres recursos acadèmicsFletxa dreta

Dialnet + info
Academic Search (EBSCO) + info
ScienceDirect – Sciverse + info
ISI - Web of Knowledge + info
Scopus + info
Google Scholar + info
Més recursos I molt més a la Guia Temàtica de Geografia
Accedeix a tots els Recursos electrònics

 

HISTÒRIA 

QUÈ NECESSIT? TIPUS DE RECURS NOM DEL RECURS

+ info

Informació general Fletxa verda

Catàlegs

Comença cercant al catàleg de la UIBFletxa dreta

UIB - Biblioteca Universitat Illes Balears + info
CABIB - Catàleg Bibliogràfic Illes Balears + info
REBIUN – Red Bibliotecas Universitarias + info

Diccionaris

Confirma els termes  a utilitzarFletxa dreta

DIEC – Diccionari Institut Estudis Catalans + info
RAE – Diccionario Lengua Española + info
Cambridge Dictionaries Online + info
WordReference (multilingüe) + info
Informació
especialitzada
 Fletxa verda

Recursos especialitzats

Consulta els recursos especifics d’aquesta àrea temàticaFletxa dreta

ISOC - Historia + info
Francis (EBSCO) + info
Historical Abstracts (EBSCO) + info
JSTOR + info

Recursos multidisciplinars

Complementa amb altres recursos acadèmicsFletxa dreta

Dialnet + info
Academic Search (EBSCO) + info
ScienceDirect – Sciverse + info
ISI - Web of Knowledge + info
Scopus + info
Google Scholar + info
Més recursos I molt més a la Guia Temàtica d’Història
Accedeix a tots els Recursos electrònics

 

LLENGUA I LITERATURA  

QUÈ NECESSIT? TIPUS DE RECURS NOM DEL RECURS

+ info

Informació general Fletxa verda

Catàlegs

Comença cercant al catàleg de la UIBFletxa dreta

UIB - Biblioteca Universitat Illes Balears + info
CABIB - Catàleg Bibliogràfic Illes Balears + info
REBIUN – Red Bibliotecas Universitarias + info

Diccionaris

Confirma els termes  a utilitzarFletxa dreta

DIEC – Diccionari Institut Estudis Catalans + info
RAE – Diccionario Lengua Española + info
Cambridge Dictionaries Online + info
WordReference (multilingüe) + info
Verbix + info
Informació
especialitzada
 Fletxa verda

Recursos especialitzats

Consulta els recursos especifics d’aquesta àrea temàticaFletxa dreta

ISOC – Lengua y Literatura + info
MLA International Bibliography + info
JSTOR + info
EinesCat + info

Recursos multidisciplinars

Complementa amb altres recursos acadèmicsFletxa dreta

Dialnet + info
Academic Search (EBSCO) + info
ScienceDirect – Sciverse + info
ISI - Web of Knowledge + info
Scopus + info
Google Scholar + info
Més recursos I molt més a la Guia Temàtica de Llengua i Literatura
Accedeix a tots els Recursos electrònics

 

MATEMÀTIQUES 

QUÈ NECESSIT? TIPUS DE RECURS NOM DEL RECURS

+ info

Informació general Fletxa verda

Catàlegs

Comença cercant al catàleg de la UIBFletxa dreta

UIB - Biblioteca Universitat Illes Balears + info
CABIB - Catàleg Bibliogràfic Illes Balears + info
REBIUN – Red Bibliotecas Universitarias + info

Diccionaris

Confirma els termes  a utilitzarFletxa dreta

DIEC – Diccionari Institut Estudis Catalans + info
RAE – Diccionario Lengua Española + info
Cambridge Dictionaries Online + info
WordReference (multilingüe) + info
Informació
especialitzada
 Fletxa verda

Recursos especialitzats

Consulta els recursos especifics d’aquesta àrea temàticaFletxa dreta

ACM – Association for Computing Machine + info
JSTOR + info
Siam Journals Online + info
World Scientific + info
AMS eContent + info
arXiv.org + info

Recursos multidisciplinars

Complementa amb altres recursos acadèmicsFletxa dreta

Dialnet + info
Academic Search (EBSCO) + info
ScienceDirect – Sciverse + info
ISI - Web of Knowledge + info
Scopus + info
Google Scholar + info
Més recursos I molt més a la Guia Temàtica de Matemàtiques
Accedeix a tots els Recursos electrònics

 

PSICOLOGIA  

QUÈ NECESSIT? TIPUS DE RECURS NOM DEL RECURS

+ info

Informació general Fletxa verda

Catàlegs

Comença cercant al catàleg de la UIBFletxa dreta

UIB - Biblioteca Universitat Illes Balears + info
CABIB - Catàleg Bibliogràfic Illes Balears + info
REBIUN – Red Bibliotecas Universitarias + info

Diccionaris

Confirma els termes  a utilitzarFletxa dreta

DIEC – Diccionari Institut Estudis Catalans + info
RAE – Diccionario Lengua Española + info
Cambridge Dictionaries Online + info
WordReference (multilingüe) + info
Informació
especialitzada
 Fletxa verda

Recursos especialitzats

Consulta els recursos especifics d’aquesta àrea temàticaFletxa dreta

ISOC - Psicología + info
PsycInfo (EBSCO) + info
PsycArticles (EBSCO) + info
Francis (EBSCO) + info
Psyke + info

Recursos multidisciplinars

Complementa amb altres recursos acadèmicsFletxa dreta

Dialnet + info
Academic Search (EBSCO) + info
ScienceDirect – Sciverse + info
ISI - Web of Knowledge + info
Scopus + info
Google Scholar + info
Més recursos I molt més a la Guia Temàtica de Psicologia
Accedeix a tots els Recursos electrònics

 

QUÍMICA

QUÈ NECESSIT? TIPUS DE RECURS NOM DEL RECURS

+ info

Informació general Fletxa verda

Catàlegs

Comença cercant al catàleg de la UIBFletxa dreta

UIB - Biblioteca Universitat Illes Balears + info
CABIB - Catàleg Bibliogràfic Illes Balears + info
REBIUN – Red Bibliotecas Universitarias + info

Diccionaris

Confirma els termes  a utilitzarFletxa dreta

DIEC – Diccionari Institut Estudis Catalans + info
RAE – Diccionario Lengua Española + info
Cambridge Dictionaries Online + info
WordReference (multilingüe) + info
Informació
especialitzada
 Fletxa verda

Recursos especialitzats

Consulta els recursos especifics d’aquesta àrea temàticaFletxa dreta

SciFinder + info
ACS – American Chemical Society + info
Annual Reviews + info

Recursos multidisciplinars

Complementa amb altres recursos acadèmicsFletxa dreta

Dialnet + info
Academic Search (EBSCO) + info
ScienceDirect – Sciverse + info
ISI - Web of Knowledge + info
Scopus + info
Google Scholar + info
Més recursos I molt més a la Guia Temàtica de Química
Accedeix a tots els Recursos electrònics

 

TURISME I HOSTELERIA    

QUÈ NECESSIT? TIPUS DE RECURS NOM DEL RECURS

+ info

Informació general Fletxa verda

Catàlegs

Comença cercant al catàleg de la UIBFletxa dreta

UIB - Biblioteca Universitat Illes Balears + info
CABIB - Catàleg Bibliogràfic Illes Balears + info
REBIUN – Red Bibliotecas Universitarias + info

Diccionaris

Confirma els termes  a utilitzarFletxa dreta

DIEC – Diccionari Institut Estudis Catalans + info
RAE – Diccionario Lengua Española + info
Cambridge Dictionaries Online + info
WordReference (multilingüe) + info
Informació
especialitzada
 Fletxa verda

Recursos especialitzats

Consulta els recursos especifics d’aquesta àrea temàticaFletxa dreta

Business Source Premier (EBSCO) + info
Hospitality and Tourism Index Complete (EBSCO) + info
OMT - Elibrary + info
Turespaña + info
IET (Instituto Estudios Turísticos) + info

Recursos multidisciplinars

Complementa amb altres recursos acadèmicsFletxa dreta

Dialnet + info
Academic Search (EBSCO) + info
ScienceDirect – Sciverse + info
ISI - Web of Knowledge + info
Scopus + info
Google Scholar + info
Més recursos I molt més a la Guia Temàtica de Turisme i Hoteleria
Accedeix a tots els Recursos electrònics