Àrea de Patrimoni Bibliogràfic i Documental

L'àrea de patrimoni bibliogràfic i documental està formada per:

Fons antic i Col·leccions especials

La unitat de Fons antic i col·leccions especials és la secció del Servei de Biblioteca i Documentació que s'encarrega de la gestió i el desenvolupament del Fons antic i les col·leccions especials.

Situació i horaris

El Fons antic i Col·leccions especials està ubicat a la Biblioteca Son Lledó i té el mateix horari de consulta que la biblioteca.