Serveis a la Investigació i Adquisicions

Horaris

HorarisNormal: de dilluns a divendres de 8 a 21 h
 

Situació

Icona del plànol d'ubicació del servei Primer pis de l'edifici Ramon Llull.
Plànol d'ubicació dins del campus

Descripció

L’Àrea de Serveis a la Investigació i Adquisicions  té com objectiu garantir que els investigadors tinguin accés a la informació i a la bibliografia més rellevant per a la seva recerca, i oferir les competències i eines per  poder donar visibilitat als resultats obtinguts en els seus treballs científics. La seva funció és oferir assesorament en l'acreditació i sexennis, suport a la publicació científica i informació sobre els recursos que els puguin ser útils.

Aquesta àrea  també s'encarrega de les seccions de:

Préstec Interbibliotecari

Té l’objectiu d’obtenir els documents que no es troben a la nostra biblioteca i que són de difícil adquisició (llibres exhaurits o rars, articles de revistes a les quals no està subscrita la  UIB, etc.). També proporciona documents del fons de la UIB a les entitats externes que així ho sol·liciten.

Gestió d’Adquisicions i Subscripcions

La Unitat de Gestió de Subscripcions i Adquisicions és la secció del Servei de Biblioteca i Documentació que s'encarrega de la gestió i el desenvolupament del fons documental de caràcter científic i especialitzat per tal que serveixin de suport a la docència i a la investigació de la comunitat universitària. També s'encarrega de gestionar els recursos electrònics i posar-los a l'abast dels usuaris.

Contactar