Catalogació i Gestió de la Col·lecció

RDA en la UIB

Descripció

L'Àrea de Catalogació i Gestió de la Col·lecció és la secció responsable de la catalogació dels fons bibliogràfics i documentals de la UIB i de la distribució posterior dels materials processats a les biblioteques de la UIB,amb independència del suport de la documentació i de la modalitat d'adquisició: compra, intercanvi, donatiu.

Les normes de catalogació i de classificació dels fons bibliogràfics i documentals de la UIB són fixades per la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació d'acord amb normatives internacionalment acceptades. Des de novembre de 2014 són les RDA: Recursos, descripció i accés. Aquesta secció també s'encarrega del manteniment del fitxer d'autoritats i del tesaurus.

Google Plus - Catalogación RDA en la UIB

HorarisHoraris

Normal: de dilluns a divendres de 8 a 21 h.
Vacances de Nadal i Pasqua: tancat.
Mesos de juliol i agost, i de dia 1 a 15 de setembre: de 8 a 14 h

   

Icona del plànol d'ubicació del serveiSituació

Planta baixa de l'edifici Son Lledó
Plànol d'ubicació dins del campus

      

 Google Plus y Youtube