Qui som

Estructura

El Servei de Biblioteca i Documentació depèn funcionalment del Vicerectorat d'Investigació, s'estructura en dues grans divisions: els serveis centrals i les biblioteques de centre, al capdavant de les quals hi ha la direcció del Servei. Dins cada una de les divisions hi ha diverses seccions al capdavant de les quals hi ha un cap de secció.

Coneix més en profunditat:

Personal